O ambulancii

Ambulancia praktickej lekárky pre deti a dorast

Lekár: MUDr. Libuše Slávková

Sestra: Mgr. Gabriela Proksová

 

Zmluvné poisťovne:

  • Dôvera
  • Union
  • VŠZP

Spádová oblasť - sídlisko Ťahanovce: ul. Čínska, Belehradská, Juhoslovanská 5-7, Pri hati

Podľa slobodnej voľby lekára aj pacienti mimo spádovej oblasti.