Služby

Poskytujeme komplexnú liečebnú a preventívnu starostlivosť o deti a dorast.

Na všetky preventívne vyšetrenia deti a dorast objednávame.

Prvá návšteva novorodenca v domácom prostredí je zadarmo.